Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. “Albert Einstein”