Hazırlanan tüm projelerin onay safhalarında müşterisi ile birlikte hareket ederek, tüm aşamaları yakından takip eder. Projelerin denetim birimlerine, standartlara ve yönetmeliklere uygun şekilde teslimini sağlar.